ورکشاپ آنچه یک مهندس معمار از سازه باید بداند

ورکشاپی برای مهندسان معمار با موضوع سازه

200,000 تومان

هدفگذاری و برنامه ریزی اصولی

چگونه هدفگذاری کنیم و برنامه ریزی اصولی داشته باشیم

500,000 تومان

چگونه یک مهندس موفق شویم

چگونه یک مهندس عمران موفق شویم

200,000 تومان
300,000 تومان

آموزش کاربردی اتوکد

آموزش اتوکد خیلی سریع؛ با تاکید به روی دستورات اصلی و کلیدی

500,000 تومان

پی تاو: آموزش طراحی فونداسیون و دال

پی تاو : پکیج جامع آموزش طراحی  فونداسیون و دال

1,100,000 تومان

بتن تاو: آموزش طراحی سازه بتنی

پکیج بتن تاو ( آموزش جامع طراحی سازه بتنی )

2,000,000 تومان

فولادتاو: آموزش طراحی سازه فولادی

فولاد تاو ( پکیج جامع آموزش طراحی سازه فولادی )

2,000,000 تومان